Alpach

Encyklopedia PWN

Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Alpy Dolnoaustriackie, Steierisch-Niederösterreichische Kalkalpen, Alpy Austriackie, Wapienne Alpy Austriackie,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich, w Austrii, najdalej na wschód wysunięta część Północnych Alp Wapiennych, ciągnąca się od przełęczy Pyhrn na zachodzie po okolice Wiednia na wschodzie;
Alpy Bawarsko-Tyrolskie, Bayerische Alpen, Tirolisch-Bayerische Kalkalpen, Tyrolsko-Bawarskie Alpy Wapienne,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich, na pograniczu Niemiec i Austrii, część Północna Alp Wapiennych, pomiędzy Alpami Algawskimi i Lechtalskimi na zachodzie a Alpami Salzburskimi na wschodzie, na północ od doliny górnego Innu;
Alpy Berneńskie, niem. Berner Alpen, fr. Alpes Bernoises,
część Alp Zachodnich położona w Szwajcarii między południkowym odcinkiem doliny Rodanu powyżej Jez. Genewskiego na zachodzie a doliną Reuss na wschodzie;
Alpy Eisenerckie
[a. aiznerskie],
Eisenerzer Alpen, Alpy Kruszcowe,
grupa górska w Alpach Wschodnich w Austrii, między dolinami Anizy, Mury i jej dopływu Liesing
Alpy Kamnickie, Kamniške Alpe, Savinjske Alpe, Alpy Sawińskie,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich należące do Południowych Alp Wapiennych, położone w Słowenii i częściowo Austrii, na północnym zachodzie łączące się z Karawankami, oddzielone od Alp Julijskich doliną Sawy;
Alpy Kitzbühelskie
[a. kıcbü:əlskie],
Kitzbüheler Alpen, Tyrolsko-Salzburskie Alpy Łupkowe,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich, położone w Austrii na południowy zachód od Alp Salzburskich, oddzielone od Wysokich Taurów doliną górnego Salzachu;
grupa górska w Alpach Wschodnich, → Alpy Eisenerckie.
Alpy Lepontyńskie, wł. Alpi Lepontine, niem. Leponti(ni)sche Alpen, fr. Alpes Lépontiennes,
część Alp Zachodnich położona we Włoszech i Szwajcarii między przełęczami Simplon na zachodzie a Splügen na wschodzie, na północy ograniczona dolinami górnego Renu i górnego Rodanu;
Alpy Nadmorskie, fr. Alpes Maritimes, wł. Alpi Marittime,
pasmo górskie w Alpach Zachodnich, położone na obszarze Francji, Włoch i Monako, między przełęczami Maddalena na północy i Tenda na południowym wschodzie;
Alpy Noryckie, Norische Alpen,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich, należące do Alp Centralnych, położone w Austrii między doliną górnej Mury na północy a doliną Drawy na południu,
Alpy Pennińskie, fr. Alpes Pennines, niem. Walliser Alpen, wł. Alpi Pennine, Alpy Walijskie,
część Alp Zachodnich, we Włoszech i Szwajcarii, między przełęczami Wielką Św. Bernarda na zachodzie a Simplon na wschodzie;
Alpy Południowe, Alpy Nowozelandzkie, Southern Alps,
góry w Nowej Zelandii, na Wyspie Południowej;
Alpy Retyckie, niem. Rätische Alpen, wł. Alpi Retiche,
część Alp Wschodnich, należąca do Alp Centralnych, położona na obszarze Szwajcarii, Włoch i Austrii, między przełęczami Splügen na zachodzie a Birnlücke na wschodzie;
góry we Włoszech i Szwajcarii, → Alpy Pennińskie.
Alp Arslan
[tur., ‘dzielny lew’],
ur. ok. 1030, zm. I 1073,
sułtan seldżucki od 1063, bratanek i następca Togrul Bega;
Alpy Algawskie, Allgäuer Alpen,
część Alp Wschodnich, w Północnych Alpach Wapiennych, położona na pograniczu Austrii i Niemiec, na zachód od doliny Lechu;
Alpy Australijskie, Australian Alps,
najwyższa część Wielkich G. Wododziałowych i całej Australii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia