• stan wywołany wpływem obniżonego ciśnienia atmosferycznego na organizm i wytwarzaniem się pęcherzyków azotowych zatykających naczynia krwionośne.
  • aerofagia
    [gr.],
    med. łykanie nadmiernej ilości powietrza podczas jedzenia;
  • aerofobia
    [gr.],
    chorobliwy lęk przed powietrzem, jego ruchem lub ruchem względem niego (np. przeciąg, wznoszenie się w samolocie).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia