• afrodyzjakalne rośliny, miłosne rośliny, rośliny miłości,
  rośliny zawierające substancje czynne, które działają pobudzająco na obszary erotyczne, odurzają, zwiększają podniecenie erotyczne, stymulują pociąg płciowy, jak również regenerują organizm w stanach wyczerpania seksualnego;
 • afrotery, Afrotheria,
  nadrząd ssaków;
 • afty
  [gr.],
  owrzodzenie śluzówek jamy ustnej;
 • aga, kururu, ropucha olbrzymia, Bufo marinus,
  płaz z rodziny ropuchowatych;
 • agama kołnierzasta, Chlamydosaurus kingii,
  jaszczurka z rodziny agamowatych;
 • agama skalna, Agama planiceps,
  jaszczurka z rodziny agamowatych;
 • agamia
  [gr.],
  biol. niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek naturalnego niedorozwoju narządów płciowych;
 • agamospermia
  [gr. ágamos ‘bezżenny’, spérma ‘nasienie’],
  bot. rozmnażanie się niektórych roślin kwiatowych przez nasiona powstające z niezapłodnionej komórki jajowej (partenogeneza) lub z innej komórki woreczka zalążkowego (apogamia).
 • agamowate, Agamidae,
  rodzina jaszczurek;
 • agar
  [malajskie],
  produkt otrzymywany z krasnorostów: galaretówki (Gelidium) i smuklicy (Gracillaria), występujących w O. Indyjskim i zachodniej części Oceanu Spokojnego; wielocukier o wzorze (C12H18O9)n i masie cząsteczkowej 32–200 kDa;
 • zootechn. → węgierski chart.
 • Agassiz
  [agasị]
  Jean Louis Rodolphe, ur. 28 V 1807, Môtier-en-Vully (kanton Fryburg), zm. 14 XII 1873, Cambridge (stan Massachusetts, USA),
  szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog, glacjolog i wykładowca.
 • agatis, soplica, Agathis,
  rodzaj z rodziny araukariowatych (Araucariaceae) z ok. 20 gat. wiecznie zielonych drzew, z lasów tropik. i subtropik. od Płw. Indochińskiego po Fidżi;
 • agawa, Agave,
  rodzaj roślin z rodziny agawowatych (wydzielony z rodziny amarylkowatych);
 • agawowate, Agavaceae,
  rodzina roślin z klasy jednoliściennych, obejmująca 9 rodzajów i ok. 400 gat. rosnących w rejonach tropik. i subtropik. obu Ameryk, najliczniej w Meksyku i sąsiednich stanach USA;
 • agenezja
  [gr.],
  zaburzenia rozwojowe u zwierząt i ludzi — niewykształcenie się pewnych narządów, np. nerki.
 • bot. → żeniszek.
 • ageuzja
  [gr.],
  med. całkowite zniesienie odczuć smakowych, → dysgeuzja.
 • niesacharydowy składnik glikozydów, połączony z sacharydem wiązaniem glikozydowym;
 • aglutynacja
  [łac. agglutino ‘przyklejam’],
  biol. zjawisko skupiania się i zlepiania rozproszonych w środowisku płynnym komórek, np. bakterii, krwinek, pod wpływem aglutynin — ciał zawartych w osoczu krwi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia