aglutynacja
 
Encyklopedia PWN
aglutynacja
[łac. agglutino ‘przyklejam’],
biol. zjawisko skupiania się i zlepiania rozproszonych w środowisku płynnym komórek, np. bakterii, krwinek, pod wpływem aglutynin — ciał zawartych w osoczu krwi;
zjawisko aglutynacji nasila się w stosunku do danego czynnika w chorobach zakaźnych lub po szczepieniu ochronnym — wskutek wzrostu ilości aglutynin; aglutynacja jest procesem swoistym, tzn. że aglutyniny powstałe pod wpływem określonego czynnika (określonych bakterii) działają zlepiająco tylko na ten sam czynnik; odczyn aglutynacji ma zastosowanie w rozpoznawaniu pewnych chorób zakaźnych, np. duru brzusznego (Widala odczyn), duru osutkowego, a także w ustalaniu grup krwi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia