serodiagnostyka
 
Encyklopedia PWN
serodiagnostyka
[łac.-gr.],
metoda rozpoznawania chorób, gł. zakaźnych, oparta na zjawisku powstawania w surowicy krwi swoistych ciał odpornościowych pod wpływem drobnoustrojów chorobotwórczych;
bakterie wprowadzone do próbki surowicy krwi chorego aglutynują, jeśli w surowicy istnieją przeciwciała powstałe w następstwie zakażenia tymi samymi bakteriami; najbardziej znane odczyny: Widala (w durze brzusznym), Wessermanna (w kile), Weila-Felixa (w durze plamistym).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia