• fizjol. dotyczący przekazywania impulsu nerwowego z neuronu na neuron lub na efektor za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny.
 • fizjol. część autonomicznego układu nerwowego, w której rolę przekaźnika pełni adrenalina (epinefryna) lub noradrenalina (norepinefryna), uwalniana w synapsach adrenergicznych na zakończeniach zazwojowych włókien współczulnych;
 • adrenokortykotropina
  [łac.-gr.],
  kortykotropina, ACTH,
  polipeptydowy hormon wytwarzany przez przedni płat przysadki;
 • adrenolityczne leki, adrenolytica,
  grupa leków działających na układ sercowo-naczyniowy;
 • biol. hormon polipeptydowy wytwarzany głównie w korze i rdzeniu nadnerczy, a także przez komórki śródbłonka i mięśni gładkich naczyń tętniczych i komórki mięśnia serca;
 • Adrian
  [ẹıdriən]
  Edgar Douglas Wymowa, baron, ur. 30 XI 1889, Londyn, zm. 4 VIII 1977, Cambridge,
  neurofizjolog angielski;
 • roln. → sorpcja glebowa.
 • farm. substancje o dużej powierzchni chłonnej, wiążące toksyczne produkty rozpadu bakterii, toksyny bakteryjne, bakterie, wydzieliny zapalne ran;
 • adynamia
  [gr.],
  utrata siły, słabość wywołana starością, przewlekłą chorobą, głodem.
 • lek przeciwrobaczy;
 • aeracja
  [gr.],
  napowietrzanie,
  wprowadzanie powietrza lub innych środków (np. tlenu, piany) do obiektu, instalacji itp.
 • aeracja
  [gr. aḗr ‘powietrze’],
  napowietrzanie,
  roln. zabieg pielęgnacyjny stosowany w celu ułatwienia wnikania powietrza, wody i nawozów mineralnych do gleby;
 • aerenchyma
  [gr. aḗr ‘powietrze’, énchymos ‘soczysty’],
  bot. typ miękiszu, charakteryzujący się dużymi międzykomórkowymi przestworami wypełnionymi powietrzem;
 • aerobionty
  [gr.],
  biol. → tlenowce.
 • aerobioza
  [gr. aḗr ‘powietrze’, bíos ‘życie’],
  oksybioza,
  biol. życie w atmosferze zawierającej tlen;
 • proces biochemiczny zachodzący w komórkach organizmów z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery,
 • aeroby
  [gr.],
  biol. → tlenowce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia