sorpcja glebowa
 
Encyklopedia PWN
sorpcja glebowa,
zjawisko zatrzymywania jonów, cząstek stałych i gazów przez fazę stałą gleby;
w sorpcji glebowej główną rolę odgrywa kompleks sorpcyjny, tj. najdrobniejsza frakcja gleby, na którą składają się koloidy glebowe (minerały ilaste, próchnica, krzemionka koloidalna, wodorotlenki i tlenki żelaza i glinu); sorpcja glebowa utrudnia wypłukiwanie, m.in. w głąb gleby, mineralnych składników pokarmowych roślin (potas, fosfor, wapń, sód i in.), dostarczanych np. w nawozach; sorpcja glebowa może być mechaniczna, chemiczna, fizyczna, wymienna i biologiczna (przez drobnoustroje glebowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia