kompleks sorpcyjny

Encyklopedia PWN

próchnica, humus,
bezpostaciowa substancja organiczna o ciemnej barwie, produkt humifikacji resztek roślinnych i zwierzęcych w glebie;
słone gleby, wytworzone pod wpływem podsiąkającej słonej wody gruntowej;
słone gleby o poziomie sodu w kompleksie sorpcyjnym przekraczającym 15%;
zjawisko zatrzymywania jonów, cząstek stałych i gazów przez fazę stałą gleby;
nawozy organiczne produkowane z torfu, stosowane głównie w celu wzbogacenia gleby w związki próchniczne i polepszenia jej struktury (w glebach zwięzłych, jak i w luźnych);
substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia