sołońce
 
Encyklopedia PWN
sołońce,
słone gleby o poziomie sodu w kompleksie sorpcyjnym przekraczającym 15%;
w poziomie słonym ponad 0,2–2,0% łatwo rozpuszczalnych soli; rozróżnia się sołońce właściwe i sołonczakowate.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia