koloidy glebowe
 
Encyklopedia PWN
koloidy glebowe,
utworzona przez najdrobniejsze cząstki gleby (średnica 0,5–0,001µm) część fazy stałej gleby, zawarta we frakcji koloidalnej (granulometryczny skład gleby).
Rozróżnia się: koloidy glebowe org. (np. próchnica koloidalna, białka glebowe), miner. (np. minerały ilaste, krzemionka koloidalna, wodorotlenki glinu i żelaza) oraz org.-miner. (gł. związki kwasów próchnicznych z miner. koloidami glebowymi); koloidy glebowe istotnie wpływają na właściwości fizyko-chem. gleby, a przede wszystkim sorpcję glebową, regulują odczyn gleby oraz wpływają na utrzymanie jej stanu agrofiz. przez umożliwienie tworzenia się agregatowej struktury gleby, są bowiem lepiszczem elementarnych cząstek gleby; część koloidów glebowych, np.: minerały ilaste, próchnica, wodorotlenki żelaza i glinu, ma wolne ładunki elektr. i dlatego mogą one przyłączać z roztworu glebowego jony — gł. kationy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia