struktura gleby
 
Encyklopedia PWN
struktura gleby,
przestrzenne uporządkowanie cząstek fazy stałej gleby;
wyróżnia się 3 podstawowe typy struktury gleby w glebach miner.: rozdzielnocząsteczkową (cząstki glebowe nie łączą się ze sobą, np. luźne piaski), spoistą (w utworach o silnie ze sobą połączonych cząstkach nie tworzących agregatów, np. ubogie w wapń iły), agregatową (elementarne cząstki są połączone w agregaty, tworzą np. okruchy, bryłki, strukturę gruzełkowatą); struktury agregatowe powstają przy udziale procesów mech. (pęcznienie, kurczenie), decydujące znaczenie ma zmiana stanów koloidów glebowych, zwłaszcza w obecności wapnia, a także fauna glebowa; struktura gleby decyduje o właściwościach wodno-powietrznych gleby, najkorzystniejsze warunki dla rozwoju roślin zapewnia struktura gruzełkowata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia