rozdzielnocząsteczkową

Encyklopedia PWN

przestrzenne uporządkowanie cząstek fazy stałej gleby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia