spoistą

Encyklopedia PWN

przestrzenne uporządkowanie cząstek fazy stałej gleby;
geol. rodzaj gruntu luźnego lub (i) spoistego, najczęściej drobnoziarnistego piasku i pyłu z domieszką iłu, który pod wpływem dużego nawodnienia ulega upłynnieniu i zachowuje się jak gęsta ciecz;
lakierowe wyroby, materiały malarskie,
materiały powłokotwórcze nanoszone na powierzchnię przedmiotów w postaci warstwy, która w odpowiednich warunkach tworzy stałą, związaną z podłożem powłokę o określonych właściwościach mech., ochronnych i dekoracyjnych;
motyw
[fr. < łac.],
lit.:
urządzenie do pobierania wody podziemnej, a także do obniżania poziomu wody gruntowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia