motyw
 
Encyklopedia PWN
motyw
[fr. < łac.],
lit.:
1) obiegowy schemat tematyczny utrwalony w tradycji kult., mitach (np. postać Heraklesa), bajkach, pieśniach lud. (motyw mężobójstwa z pieśni O pani, co zabiła pana), w skonwencjonalizowanych formach lit. — commedia dell’arte, powieść kryminalna, western;
2) element rzeczywistości przedstawionej w utworze, o funkcji kompozycyjnej; motywami są m.in. schematy zdarzeń i sytuacji ściśle związanych z centralnym tematem (motywy spoiste, zwykle dynamiczne) lub przedmioty przedstawione w opisach, nie należące do przyczynowo-skutkowego układu zdarzeń (motywy luźne, zwykle statyczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia