granulometryczny skład gleby
 
Encyklopedia PWN
granulometryczny skład gleby,
cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia fazy stałej gleby;
granulometryczny skład gleby określa się na podstawie zawartości frakcji glanulometrycznych (zespołu cząstek zawartych w określonych przedziałach średnic); na podstawie granulometrycznego składu gleby można wnioskować o wielu ważnych właściwościach fizycznych i chemicznych gleby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia