granulometria
 
Encyklopedia PWN
granulometria
[łac. granulum ‘ziarnko’, gr. metréō ‘mierzę’],
metody pomiaru i analizy ziaren i cząstek w osadach: glebach i skałach nielitych, w tym w gruntach budowlanych.
Skład granulometryczny, czyli uziarnienie, oznacza procentową zawartość występujących w osadzie ziaren i cząstek, zgrupowanych w tzw. frakcjach granulometrycznych; frakcja granulometryczna jest zbiorem wszystkich ziaren (cząstek) o średnicach znajdujących się w określonym zakresie wielkości. Badania granulometryczne pozwalają m.in. na poznanie właściwości osadu, często jego genezy, a także na obliczenie współczynnika filtracji gruntu, co ma duże znaczenie w hydrogeologii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia