spływy grawitacyjne
 
Encyklopedia PWN
spływy grawitacyjne,
geol. prądy podwodne o większej gęstości od otaczającej je wody, wywołanej zawartą w nich zawiesiną cząstek ilastych, piaszczystych, a niekiedy większych składników okruchowych;
przemieszczają się po stoku pod wpływem siły ciężkości; w zależności od mechanizmów utrzymujących ziarna w stanie zawieszenia rozróżnia się spływy: kohezyjny (zawiesina jest utrzymywana w wodzie wskutek kohezji), kolizyjny (ziarna utrzymują się w zawieszeniu wskutek wzajemnych zderzeń), upłynnionego materiału (ziarna są utrzymywane w zawieszeniu, gł. wskutek ciśnienia wody zawartej w porach ziarn); do s.g. należy też prąd zawiesinowy; s.g. powstają powszechnie u podnóży nachylonych odcinków dna zbiorników wodnych, np. u podstawy oceanicznego skłonu kontynent.; osady poszczególnych s.g różnią się od siebie, np. warstwowaniem, składem granulometrycznym (granulometria), co niekiedy pozwala na ich identyfikację w stanie kopalnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia