Skład granulometryczny

Encyklopedia PWN

cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia fazy stałej gleby;
zespół gleb różnych typologicznie, o „ciężkim” składzie granulometrycznym (granulometryczny skład gleby), tzn. zawierających ponad 50% części ilastych (spławialnych);
granulometria
[łac. granulum ‘ziarnko’, gr. metréō ‘mierzę’],
metody pomiaru i analizy ziaren i cząstek w osadach: glebach i skałach nielitych, w tym w gruntach budowlanych.
zbiorowa nazwa gleb o granulometrycznym składzie piasków, lekkich glin, żwirów (granulometryczny skład gleby);
nazwa rolnicza używana dawniej w gleboznawstwie, określający gleby podmokłe o różnym składzie granulometrycznym (granulometryczny skład gleby), lecz najczęściej piaszczyste;
typ w dziale gleb autogenicznych, rzędzie gleb brunatnoziemnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia