ciężkie gleby
 
Encyklopedia PWN
ciężkie gleby,
zespół gleb różnych typologicznie, o „ciężkim” składzie granulometrycznym (granulometryczny skład gleby), tzn. zawierających ponad 50% części ilastych (spławialnych);
(granulometryczny skład gleby), tzn. zawierających ponad 50% części ilastych (spławialnych); zazwyczaj mają zbitą strukturę, zakłócone stosunki wodno-powietrzne, wykazują oznaki niedotlenienia; poprawę struktury gleb ciężkich można osiągnąć, stosując nawożenie organiczne oraz niekiedy wapnowanie; często wymagają odwadniających melioracji wodnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia