brunatne gleby
 
Encyklopedia PWN
dzielą się na gleby brunatne właściwe i kwaśne; powstają w wyniku procesu brunatnienia; gleby brunatne właściwe tworzą się na glinach zwałowych (glina) bogatych w związki zasadowe oraz na lessach, przy współudziale lasów liściastych; są glebami dobrymi i średnimi, ich jakość maleje m.in. wraz z zakwaszaniem; gleby brunatne kwaśne powstają na fliszu (Karpaty) oraz na odwapnionych glinach i cięższych utworach piaszczystych; wymagają wapnowania, a przy lżejszym składzie granulometrycznym — systematycznego nawożenia organicznego w celu poprawy właściwości wodno-powietrznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia