lekkie gleby
 
Encyklopedia PWN
są to głównie gleby bielicoziemne, rzadziej płowe i brunatne; należą do gleb mniej przydatnych rolniczo, co wynika z małej zawartości związków próchnicznych, ubóstwa składników pokarmowych, kwaśnego odczynu i struktury rozdzielnocząsteczkowej, nie gwarantującej wystarczającego zaopatrzenia roślin w wodę; zajmują ok. 50% powierzchni gleb w Polsce, stąd istotny wpływ na poziom produkcji rolnej ma podnoszenie ich żyzności przez zwiększanie zawartości próchnicy (nawozy zielone), umiejętne wapnowanie, zatrzymywanie wody w glebie i ograniczanie bezproduktywnego parowania (stosowanie tylko upraw niezbędnych).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia