frakcja granulometryczna

Encyklopedia PWN

geol. część składowa osadu obejmująca ziarna o określonej wielkości;
cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia fazy stałej gleby;
granulometria
[łac. granulum ‘ziarnko’, gr. metréō ‘mierzę’],
metody pomiaru i analizy ziaren i cząstek w osadach: glebach i skałach nielitych, w tym w gruntach budowlanych.
utworzona przez najdrobniejsze cząstki gleby (średnica 0,5–0,001µm) część fazy stałej gleby, zawarta we frakcji koloidalnej (granulometryczny skład gleby).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia