glejowy proces
 
Encyklopedia PWN
glejowy proces,
proces obejmujący przemiany biochem. zachodzące w glebie pod wpływem nadmiernego jej uwilgotnienia, prowadzące do redukcji mineralnych związków żelaza i manganu;
przebiega w glebach o wysokim poziomie wód gruntowych lub w profilach glebowych o zróżnicowanym pionowo granulometrycznym składzie gleby (na skutek stagnacji wody nad poziomami nieprzepuszczalnymi), przy udziale beztlenowych mikroorganizmów glebowych; poziomy glebowe objęte procesu glejowego charakteryzuje niebieskawozielonkawa, rzadziej ciemnofioletowa barwa, oraz niekiedy znaczna ilość dość twardych nowotworów glebowych — żelazistych lub żelazisto-manganowych (tzw. pieprze glebowe). Proces glejowy jest niekorzystny dla roln. wykorzystania gleb.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia