tajgi gleby
 
Encyklopedia PWN
tajgi gleby,
zespół gleb strefowych pasa umiarkowanego chłodnego (borealnego);
na gleby tajgi marzłociowe decydujący wpływ ma dość płytko zalegająca wieczna zmarzlina, kształtują się one gł. pod wpływem procesu glejowego, częściowo także procesu torfotwórczego; w glebach bezmarzłociowych wieczna zmarzlina jest położona głębiej, co umożliwia migrację pierwiastków w profilu glebowym i rozpoczęcie dominującego w tych glebach procesu bielicowania; gleby tajgi występują w północnej Eurazji, północnej części Ameryki Północnej i południowej części Ameryki Południowej; w większości są pokryte lasami iglastymi (tajga); wykorzystanie roln. niewielkie (grunty orne gł. w podstrefie południowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia