profil glebowy
 
Encyklopedia PWN
do badań profilu glebowego przeprowadzanych w polu służy odkrywka glebowa — wykop do głębokości 150 cm, na którego ścianie analizuje się morfologię i wzajemny układ wyodrębnionych poziomów genetycznych; umiejętność analizy profilu glebowego pozwala określić ich genezę i ewolucję, a także jakość i przydatność rolniczą gleb (gleboznawcza bonitacja gruntów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia