górskie gleby
 
Encyklopedia PWN
górskie gleby,
zbiorowa nazwa gleb o różnej przynależności genetycznej (systematyka gleb), występujących na terenach górzystych;
większość gleb górskich należy do działu gleb litogenicznych, rzędu gleb bezwęglanowych; typologicznie gleby górskie są glebami inicjalnymi, słabo wykształconymi, o płytkich profilach glebowych na trudno wietrzejących skałach macierzystych, a także glebami powstałymi na skutek procesów erozyjnych; gleby górskie są zwykle kamieniste, ich właściwości zależą od jakości skały macierzystej i rzeźby terenu (główny czynnik glebotwórczy w górach); są mało przydatne jako grunty orne — uprawia się na nich niewymagające rośliny, np. owies, ziemniaki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia