rędziny
 
Encyklopedia PWN
rędziny powstają ze zwietrzenia masywnych skał węglanowych (np. wapienie, margle) i siarczanowych (np. gipsy), w warunkach klimatu umiarkowanego, wilgotnego; oprócz podziału na rędziny inicjalne, czarnoziemne, brunatne i in., rędziny dzieli się też według wieku skały macierzystej, np. na trzeciorzędowe, kredowe, jurajskie, oraz na rędziny czyste, wytworzone tylko ze zwietrzeliny skały, i rędziny mieszane, z domieszkami np. lessu; wartość rolnicza rędzin, na ogół wysoka, zależy głównie od głębokości (miąższości) profilu glebowego; najżyźniejsze są głębokie rędziny czarnoziemne, o zasadowym odczynie, zasobne w próchnicę (do 5%) i składniki mineralne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia