litogeniczne gleby
 
Encyklopedia PWN
litogeniczne gleby,
dział gleb obejmujący rząd gleb mineralnych bezwęglanowych inicjalnych i słabo wykształconych oraz gleb wapniowcowych;
o przynależności do gleb litogenicznych decyduje skała macierzysta jako podstawowy czynnik glebotwórczy; z wyjątkiem dobrze wykształconych rędzin gleby litogeniczne mają szczątkowy lub płytki profil glebowy, wytworzone ze skał litych zawierają dużo szkieletu oraz próchnicę surową, tworzącą płytki poziom akumulacyjny; gleby litogeniczne występują w górach na trudno wietrzejących skałach oraz, niezależnie od jakości skały, na obszarach erodowanych, gdzie procesy zmywu doprowadziły do zniszczenia pierwotnych gleb, odsłonięcia skał i ponownego rozpoczęcia procesu glebotwórczego; poza rędzinami gleby litogeniczne nie mają znaczenia jako grunty orne; ze względów ekologicznych powinny być użytkowane jako grunty leśne lub łąki i pastwiska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia