pustynne gleby
 
Encyklopedia PWN
pustynne gleby,
zespół gleb pokrywających obszary pustynne;
powstają w pasie subtropikalnym suchym oraz arktycznym, gdzie panują warunki nie sprzyjające rozwojowi procesu glebotwórczego (głównie stały brak ciekłej wody, eliminujący wpływ biosfery); wśród gleb pustynnych dominują gleby litogeniczne: inicjalne ilaste, inicjalne luźne i inicjalne skaliste; większość gleb pustynnych to nieużytki lub bardzo słabe pastwiska; użytkowanie gleb pustynnych może prowadzić do ich zasolenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia