semihydrogeniczne gleby
 
Encyklopedia PWN
semihydrogeniczne gleby,
dział gleb, których profile glebowe i właściwości kształtują się pod wpływem nadmiernego uwilgotnienia, jednak bez wyraźnych oznak procesu torfotwórczego;
podstawowym procesem dominującym w glebach semihydrogenicznych jest proces glejowy; związki organiczne, gromadzące się w glebach semihydrogenicznych wykazują znaczny stopień shumifikowania (humifikacja); w polskiej systematyce do glebach semihydrogenicznych zalicza się gleby glejo-bielicoziemne, czarne ziemie i gleby zabagniane; większość glebach semihydrogenicznych występuje pod użytkami zielonymi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia