glejowe gleby
 
Encyklopedia PWN
powstają pod wpływem silnego uwilgotnienia i słabego natlenienia, wywołanego wysokim poziomem wód gruntowych (gleby gruntowo-glejowe) lub utrudnionym przesiąkaniem wód opadowych (gleby opadowo-glejowe, zwane też pseudoglejowymi), dominuje w nich proces glejowy; charakteryzują się obecnością niebieskawozielonkawego gleju; gleby gruntowo-glejowe są typowymi glebami użytków zielonych, po przeprowadzonych melioracjach wodnych mogą być wykorzystywane jako grunty orne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia