tajga
 
Encyklopedia PWN
tajga,
ekol. borealny las gł. iglasty w Eurazji i Ameryce Północnej, którego drzewostan składa się gł. ze świerka, jodły, modrzewia i sosny z domieszką drzew liściastych — brzozy, osiki, olszy i wierzby;
w zachodniej części obszaru panuje tajga ciemna, o zwartym drzewostanie złożonym ze świerka, jodły i modrzewia syberyjskiego, na wschodzie występuje tajga świetlista z rzadszym drzewostanem, złożonym gł. z modrzewia dahurskiego. Lasom towarzyszą liczne i rozległe torfowiska. Tajga ma duże znaczenie gosp. jako źródło surowca drzewnego; zajmuje obszar ok. 1000 × 7500 km.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Tajga modrzewiowa w okolicy Irkucka fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Tajga, okolice Irkuckafot. J. Fogler/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia