czarnoziemne gleby
 
Encyklopedia PWN
są ukształtowane głównie pod wpływem procesu darniowego, najczęściej z lessów przy udziale roślinności stepowej; występują w pasie subborealnym; głównym przedstawicielem gleb czarnoziemnych są czarnoziemy; gleby czarnoziemne należą do najżyźniejszych gleb, są wykorzystywane głównie pod uprawę roślin zbożowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia