marsze
 
Encyklopedia PWN
marsze, mady morskie,
typ w dziale gleb napływowych, rzędzie utworów aluwialnych;
powstają w następstwie akumulacji tworzywa glebowego przez wody mórz i oceanów; występują głównie na wybrzeżach Morza Północnego i Zatoki Biskajskiej; marsze zabezpieczone od zalewania (polder) są użytkowane rolniczo; zwykle ilaste, o dużej zawartości próchnicy, żyzne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia