mady rzeczne
 
Encyklopedia PWN
mady rzeczne,
typ w dziale gleb napływowych w rzędzie utworów aluwialnych;
powstają wskutek akumulacji materiału znoszonego przez cieki (rzeki, strumienie) z ich zlewni; w Polsce zajmują znaczne powierzchnie na tarasach doliny Wisły, Odry, Sanu i in., największe — na Żuławach Wiślanych; mady rzeczne są zbudowane z warstw odpowiadających kolejnym wylewom rzeki; na ogół żyzne, zawierają ok. 2–3% próchnicy; rozróżnia się mady rzeczne piaszczyste — najuboższe, mady rzeczne lekkie i średnie — bardzo urodzajne gleby uprawne oraz mady rzeczne ciężkie (ilaste), zlewne i podmokłe, wymagające melioracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia