chemotaksja
 
Encyklopedia PWN
chemotaksja
[gr.],
biol. ruch drobnych i niewielkich organizmów (bakterii, okrzemek, jednokomórkowych glonów, pierwotniaków, robaków, stawonogów itp.), a także wolnych komórek (jak pływki roślin niższych, plemniki, leukocyty) ukierunkowany gradientem czynnika chem. w środowisku;
ruch w kierunku rosnącego gradientu — chemotaksja dodatnia, lub malejącego — chemotaksja ujemna; może prowadzić do znalezienia pokarmu lub partnera seksualnego (feromony), służy też wzajemnemu odnajdywaniu się gamet; chemotaksja nie jest właściwą taksją, lecz kinezą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia