ujemna

Encyklopedia PWN

mat. liczba rzeczywista mniejsza od zera.
opór elektryczny ujemny, oporność elektryczna ujemna,
właściwość układu (lub elementu) elektr. polegająca na tym, że opisująca układ zależność między zmianami natężenia ΔI i napięcia ΔU prądu elektr. ma, w pewnym określonym zakresie wartości I i U, postać funkcji malejącej;
otoczona płaskimi ścianami jama wewnątrz kryształu, powstająca niekiedy podczas jego wzrostu.
demogr. przyrost występujący, gdy liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia