• achimenes, Achimenes,
    rodzaj z rodziny ostrojowatych (Gesneriaceae)
  • med. dziedzicznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju szkieletu;
  • achromatopsja
    [gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’, ópsis ‘widzenie’],
    med. całkowite niewidzenie barw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia