„Acta Societatis Botanicorum Poloniae”
 
Encyklopedia PWN
„Acta Societatis Botanicorum Poloniae”,
czasopismo nauk. (kwartalnik) Pol. Tow. Bot., wyd. od 1923 we Wrocławiu;
publikuje w języku ang. oryginalne prace, krótkie komunikaty i artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin botaniki, m.in. na temat: struktury i rozwoju, cytologii i embriologii, fizjologii i biochemii, genetyki, ekologii i biologii populacyjnej, taksonomii i systematyki roślin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia