aberrantne zachowanie się zwierząt
 
Encyklopedia PWN
aberrantne zachowanie się zwierząt, anomalie behawioralne zwierząt,
biol. odchylenia od normy w zachowaniu się zwierząt;
z ważniejszych trwałych zaburzeń najlepiej są poznane zachowania o charakterze nerwicowym lub noszące znamiona dziecięcej choroby sierocej, a ponadto stereotypie ruchowe; więcej uwagi poświęca się zaburzeniom reaktywnym, zwłaszcza u zwierząt hodowlanych, wywołanym m.in. nienaturalnymi warunkami życia (np. hodowlą bateryjną lub piętrową, bez legowiska).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia