abiotyczne czynniki
 
Encyklopedia PWN
abiotyczne czynniki,
fizykochemiczne elementy środowiska nieożywionego działające na organizmy żywe;
zbyt silne odchylenia np. temperatury, wilgotności, składu chemicznego powietrza, wód, gleby hamują rozwój organizmów i zmieniają strukturę biocenoz; zmiany czynniki abiotyczne są często następstwem gospodarki człowieka (np. zanieczyszczenia wód ściekami).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia