ekologiczne czynniki
 
Encyklopedia PWN
ekologiczne czynniki,
czynniki zewn. względem środowiska organizmów, populacji i biocenoz, których występowanie wywiera wpływ na jednostki ekol.;
oddziaływanie czynników ekologicznych zależy od nich samych oraz od organizmów, które znajdują się pod ich wpływem; złożoność środowiska zewn. i właściwości organizmów powodują, że klasyfikacja czynników ekologicznych jest skomplikowana; najwcześniejszy ich podział obejmuje 2 grupy: czynniki abiotyczne (nieożywione) i biotyczne (żywe organizmy); nowszy podział na 2 inne grupy: rekwizyty to materiały, których obecność i możliwości pobrania decydują o istnieniu, rozwoju i możliwościach rozmnażania się organizmów (gł. woda i surowce energ.), oraz czynniki warunkujące, które nie są zazwyczaj asymilowane, jednak ich obecność decyduje o przebiegu procesów fizjol. w organizmach (np. uniwersalny czynnik ekologiczny — temperatura).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia