dane
 
Encyklopedia PWN
dane,
inform. informacje wyrażone w pewnym języku;
w informatyce dane są obiektami, na których operują programy. Dana może być grupą prostszych danych; ma wtedy wewnętrzną strukturę określoną wzajemnym usytuowaniem danych składowych i regułami dostępu do nich (struktura ta i operujący na danych program są wzajemnie przystosowane). Typ danej prostej określa zbiór możliwych wartości danych i wykonywanych na nich operacji, np. typ całkowitoliczbowy, logiczny, znakowy; typem danej złożonej nazywa się schemat rozmieszczenia danych prostych w jej strukturze wraz z zasadami dostępu do nich i ich typem, np. typ tablicowy, rekordowy, procedurowy. Strukturę danych nazywa się statyczną, gdy rozmiar danych (liczba składowych prostych) jest stały podczas operowania nią, a dynamiczną — gdy zmienny. Przykładami struktur statycznych prostych są: liczba, wartość logiczna, znak alfanumeryczny, a złożonych: wektor, macierz, rekord. Przykładami struktur dynamicznych są: lista (ciąg danych; można wstawiać element w dowolne miejsce, usuwać — z dowolnego), kolejka (ciąg danych; wstawienie na koniec ciągu, usuwanie — z początku), stos (ciąg danych; wstawienie i usuwanie z końca), drzewo (zbiór danych częściowo uporządkowany tak, że każdy element ma dokładnie jeden bezpośredni poprzednik, z wyjątkiem tzw. korzenia, który nie ma żadnego poprzednika; wstawianie i usuwanie — jak dla listy).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia