stos

Encyklopedia PWN

górn. bardzo mocna podpora stropu wyrobiska wykonana z elementów obudowy kopalnianej (okrąglaków, belek drewnianych, kształtowników lub szyn stalowych) układanych na sobie na krzyż w rodzaj klatki;
leśn. foremna bryła ułożona z drewna jednego sortymentu i zwykle jednakowej długości w celu jego składowania i pomiaru.
inform. struktura danych złożona z dowolnej liczby elementów składowych, ze zdefiniowanymi funkcjami: połóż, pobierz oraz czy pusty;
nazwa pierwszego eksperymentalnego reaktora jądrowego uruchomionego 1942 przez E. Fermiego na uniwersytecie w Chicago.
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
Volta
[wọlta]
Alessandro Giuseppe Antonio Wymowa, ur. 18 II 1745, Como, zm. 5 III 1827, tamże,
włoski fizyk i wynalazca.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia