słowo
 
Encyklopedia PWN
słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
słowo jest traktowane przez układy komputera jako dane do wykonywanej aktualnie operacji bądź jako zakodowany rozkaz języka wewn. komputera; długością słowa jest liczba jego bitów — zwykle wielokrotność 8 (bajt); zależy to od typu komputera i od tego, jaką informację słowo to przedstawia; komputer może posiadać rozkazy tak określające (zmieniające) długość słowa, że użytkownik decyduje o ustalaniu tej długości dla danego zadania (lub fragmentu zadania).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia