pamięć
 
Encyklopedia PWN
pamięć,
inform. urządzenie do przechowywania informacji zapisanych w postaci cyfrowej, czyli jako ciąg bitów;
pod względem funkcjonalnym pamięci dzielą się na wewn. (operacyjne) oraz zewn. (gł. dyski magnet.); pamięć charakteryzują następujące parametry użytkowe: pojemność (wyrażona liczbą bajtów, które mogą w niej być jednocześnie przechowywane) i czas dostępu (całkowity czas upływający od chwili zażądania danej do chwili jej otrzymania). W zależności od rodzaju dostępu pamięci dzielą się na pamięci o dostępie swobodnym (tzw. bezpośrednim) — w pamięciach tych czas dostępu nie zależy od miejsca zapisu danej, są to pamięci typu RAM (ang. Random Acces Memory), i na pamięci o dostępie sekwencyjnym (taśmy magnet.), w których dostęp do danej następuje w tej samej (lub odwrotnej — przy odczycie wstecznym) kolejności, w jakiej została zapisana — czas dostępu zależy więc od miejsca zapisu danej. Pod względem możliwości jedno- lub wielokrotnego zapisu, pamięci dzielą się na pamięci jednokrotne (niekasowalne), w których dane można zapisać tylko raz (tzw. ROM, ang. Read Only Memory), a odczytywać wielokrotnie, oraz kasowalne, z możliwością wielokrotnego zapisu i odczytu. W zależności od nośnika danych pamięci mogą być: półprzewodnikowe, magnet., opt. i, rzadziej, inne. Pod względem trwałości zapisu pamięci dzielą się na trwałe, w których dane nie są kasowane przy wyłączeniu zasilania, i nietrwałe, w których kasowanie to następuje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia