plik
 
Encyklopedia PWN
plik,
inform. zbiór danych zapisanych w pamięci zewn. komputera, zwykle na taśmie magnet. lub na dysku, bądź przesyłanych przez sieć komputerową, stanowiący podstawową jednostkę udostępnianą przez system operacyjny;
p. ma jednoznaczną nazwę, właściciela oraz atrybuty określające prawa dostępu przyznane innym użytkownikom lub ich grupom. System operacyjny określa procedury uzyskiwania dostępu do p. (otwieranie p.) oraz odczytu i zapisu części informacji.
Interpretacja informacji zapisanej w p. (typ p.) zależy od programów korzystających z p.; w wielu systemach operacyjnych typ p. jest zapisany jako część nazwy oddzielona kropką, np. xxxxx.txt oznacza p. zawierający sam tekst (np. w kodzie ASCII), a xxxxx.doc — tekst wraz z informacją o jego formatowaniu; typy .pas i .cpp odpowiadają p. zawierającym teksty programów w językach Pascal i C++, a .exe — p. z programem w postaci wykonywalnej; typy: .mp3, .jpg, .mpg odpowiadają różnym postaciom zapisu informacji multimedialnej, odpowiednio muz., graficznej i filmowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia