rekord
 
Encyklopedia PWN
rekord
[ang.],
inform. zestaw danych (dane) stanowiący log. całość, zapisywany w pamięci komputera;
w niektórych językach programowania (Pascal, języki programowania baz danych, np. SQL, Clarion, Clipper) rekord jest strukturą danych używaną do opisu obiektów złożonych z pewnej liczby składowych, zw. polami rekordu; w relacyjnych bazach danych — wiersz tablicy (ciąg danych opisujący w ustalonych polach-rubrykach określony obiekt bazy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia