polami

Encyklopedia PWN

poli-
[gr. polýs ‘liczny’],
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: wiele;
pole fizyczne pośredniczące w oddziaływaniu elektromagnetycznym (oddziaływania fundamentalne);
jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
fiz. pola będące uogólnieniem potencjału pola elektromagnetycznego;
pole fizyczne, pole sił,
forma materii pośrednicząca we wzajemnym oddziaływaniu jej form korpuskularnych (np. ciał niebieskich, cząsteczek, atomów, cząstek elementarnych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia