pole elektromagnetyczne
 
Encyklopedia PWN
pole elektromagnetyczne oddziałuje na ciała (cząstki), obdarzone ładunkiem elektrycznym albo momentami elektrycznymi (lub magnetycznymi) i jest wytwarzane przez obiekty tego rodzaju. Pole elektromagnetyczne w każdym punkcie przestrzeni charakteryzują wektory: natężenia pola elektrycznego , indukcji elektrycznej , indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego , lub potencjały elektromagnetyczne: skalarny (elektryczny) V i wektorowy (magnetyczny) &Avec.x;. Związek tych wielkości ze źródłami pola jest określony równaniami Maxwella, a oddziaływanie pola elektromagnetycznego charakteryzuje siła Lorentza. Opis ten upraszcza się w wypadku stacjonarnego (statycznego) pola elektromagnetycznego, gdyż można wtedy rozpatrywać niezależnie pole elektryczne i pole magnetyczne. Podział pola elektromagnetycznego na pole elektryczne i pole magnetyczne zależy od układu odniesienia, w którym się je bada. Wielkościami niezależnymi od wyboru układu odniesienia są niezmienniki pola elektromagnetycznego: i . Każde zaburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzi się w przestrzeni w postaci fali elektromagnetycznej. W fizyce kwantowej pole elektromagnetyczne traktuje się jako strumień fotonów. Badaniem pól elektromagnetycznych i oddziaływań elektromagnetycznych zajmuje się elektrodynamika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia